شرکت

صبــا آرمـــه

۱۷ سال تجربه و تخصص

پشتوانه ما تجربه ، تعهد و تخصص ماست

شرکت صبا آرمه در تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و به ثبت رسیده است. این شرکت جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین شرکت عمران و ساختمان صبا عمران می باشد. زمینه های فعالیت و شرح خدمات این شرکت بطور کلی شامل: مطالعات امکانسنجی و ارزیابی طرح های عمرانی، برنامه ریزی و طراحی پروژه های عمرانی، تامین و تدارک مصالح و تجهیزات ساخت، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی و زیر ساختی، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و همچنین راه اندازی و بهره برداری پروژه های ابنیه می باشد.

تجربه و تخصص

بهره گیری از نیروی های مختصص در صنعت ساختمان و همچنین ۱۷ سال سابقه اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در کشور ، پشتوانه ما برای حضور در جمع بزرگان این عرصه می باشد.

تعهد به ارزش ها

تعهد به ارزش های بنیادین مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست، همگام با استانداردهای جهانی اساس پیشرفت استراتژی های شرکت صبا آرمه را تشکیل می دهد.

اعتماد کارفرمایان

کارفرمایان بزرگ کشور در صنایع مختلف و دستگاه های اجرایی، امروز نام صبا آرمه را به عنوان شریکی مورد اعتماد در اجرا و مشارکت پروژه های عمرانی خود ثبت نموده اند.

نوآوری

تمرکز بر دانش های نوین و فرصت های بالقوه تکنولوژیک ، ارتقاء بهره وری و مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساخت از اهداف کلان و بلند مدت ما برای حضور در این صنعت می باشد.

پروژه های مــا

|

۱۱

تعداد پروژه های ما

۱۳۷۰

واحد مسکونی

۲۴۳,۷۵۷

مترمربع فضای زندگی

۱۷

سال تجربه

۱۱

تعداد پروژه های ما

۱۳۷۰

واحد مسکونی

۲۴۳,۷۵۷

مترمربع فضای زندگی

۱۷

سال تجربه

آخرین خبرها از صبا آرمه

|